Kwisdatum 2020!

Lieve Kwissers, het zijn rumoerige en rare tijden. We weten geen van allen precies wat er nog op ons af gaat komen en dat maakt veel plannen onzeker. Desalniettemin gaan we als organisatie gewoon door met het organiseren van een kwis voor dit jaar. We gaan er vooralsnog vooruit dat we in december met z’n allen mogen kwissen. Hopelijk natuurlijk gezellig allemaal bij elkaar in huis, of met digitale hulpmiddelen. Alles is natuurlijk afhankelijk van hoe het virus zich verder ontwikkelt.

Normaal gesproken maken we de kwisdatum bekend op Hartemèrt, maar ook deze komt dit jaar te vervallen. Daarom een vervroegd goed nieuwtje voor jullie: De Skèndelse Kwis 2020 zal plaatsvinden op zaterdag 12 december.

Tijdens de voorbereidingen houden we natuurlijk rekening met alle maatregelen die nu gelden, en wat als die worden voortgezet? Nogmaals, veel onduidelijkheid maar we gaan door. In het najaar zullen we een keer te vinden zijn op de weekmarkt. Dit in plaats van de kraam op Hartemèrt.

We hopen dat jullie 12 december allemaal alvast noteren in jullie agenda en mee duimen voor een ‘normale’ en gezellige avond!

Groetjes, de organisatie